May 2013

Byť, mať, robiť

7. may 2013 at 15:54 | Chloé

Être, Avoir, Faire

- tu si ukážeme a naučíte sa, ako časovať nepravidelné slovesá: byť, mať a robiť.

Sloveso: Être = byť
slovensky francúzsky výslovnosť
ja somje suisžsüi
ty situ estüe
on/ona jeil/elle estile/ele
my smenous sommes nusom
vy stevous êtesvuzet
oni súils sontilsõ
ony súelles sontelsõ

Je suis Slovaque. - Som Slovák.
Nous sommes à Bratislava. - Sme v Bratislave.

Sloveso: Avoir = mať
slovensky francúzsky výslovnosť
ja mámj´aiže
ty máštu astüa
on/a máil/elle aila/ela
my mámenous avonsnuzavõ
vy mátevous avezvuzave
oni majúils ontilzõ
ony majúelles ontelzõ

Tu as une amie. - Má (nejakú/jednu) priateľku.
Ils ont des amis. - Majú priateľov.

Sloveso: Faire = robiť
slovensky francúzsky výslovnosť
robímje faisžfe
robíštu faistüfe
robíil/elle faitil/elfe
robímenous faisons nufezõ
robítevous faitesvufet
(oni) robiails fontilfõ
(ony) robia elles font elfõ

Je fais de la gymnastique. - Cvičím.
Ils font du squash. - Hrajú squash.


Perfect Belly!

6. may 2013 at 23:06 | Chloé
Leto sa nám pomaly blíži a treba mať do plaviek perfektnú postavu!
S týmito radami sa vám to 100% podarí a začnem sa určite podľa nich riadiť
dokonca aj ja! Podľa mňa sú celkom v pohode a vôbec nie sú náročné!
Vedeli ste, že aj keď sa smejete, trénujete tým svoje brušné svaly?
Tak šup-šup! Stačí, keď sa aspoň 5x denne zasmejete riadne od "brucha"!

Denim Shirts - IN!

6. may 2013 at 20:43 | Chloé
Jedno moje affko ma poprosilo, aby som napísala článok o tzv. "denim shirt"
a čo všetko sa k ním hodí a môže sa nosiť. Teraz sú riflové košele veľmi obľúbené
a IN. Nájdete ich proste snáď v každom obchode a každá je iná, výnimočná.
Nie sú vždy všetky rovnaké, môžu sa líšiť strihom, farbou, ale aj inými vecami. :)

Hovoriť, mať rád, bývať

6. may 2013 at 15:29 | Chloé

Parler, aimer, habiter

- Slovesá, ktoré sa v neurčitku končia na -er, majú v jednotlivých osobách
tieto koncovky:
osoba jednotné číslo množné číslo
1. os-e-ons
2. os-es-ez
3. os-e-ent

Sloveso: Parler = hovoriť
slovensky francúzsky výslovnosť
hovorímje parleparle
hovoríštu parlesparl
hovorí il/elle parleparl
hovorímenous parlonsparlõ
hovorítevous parlezparl
hovoriails/elles parlent parl

Sloveso: Aimer = mať rád
slovensky francúzsky výslovnosť
mám rádj´aimeem - žem
máš rádtu aimestüem
má rádil/elle aimeil/elem
máme radinous aimons nuzemõ
máte radivous aimezvuzeme
majú radiils/elles aiment il/elzem

Sloveso: Habiter = bývať
slovensky francúzsky výslovnosť
bývamj´habitežabit
bývaštu habitestüabit
bývail/elle habite il/elabit
bývamenous habitons nuzabitõ
bývatevous habitezvuzabite
bývajúils/elles habitent il/elzabit

!Pri slovesách, ktoré začínajú na samohlásku alebo na nemé h sa osobné
zámeno je zmení na : je parle - j´aime - j´habite.

Ukážky:
Je parle français. - Hovorím po francúzsky.
Vous parlez espagnol. - Hovoríte po španielsky.
Il habite (à) Bratislava. - Bývam v Bratislave.
Elle aime les chats. - Má rada mačky.
Nous aimons parler. - Radi hovoríme.
Il aime faire du sport. - Rád športuje.
Elles aiment les livres. - Majú rady knihy.
"Shorts Outfits"

5. may 2013 at 16:08 | Chloé
V POLYVORE som vám urobila mini sériu "šortkových" outfitov!
Sú trošku menších rozmerov, tak dúfam, že vám to nebude vadiť a všetky sa
vám budú páčiť... Ja osobne moc šortky nenosím, ale aj tak... :)

Outfits Inspirations For You!

5. may 2013 at 15:59 | Chloé
Mám tu pre vás ďalšiu várku inšpirácie outfitov! Tieto outfity som robila
už trošku dávnejšie a teraz vám ich sem pridávam. :)) Veľmi sa mi páči ten
hneď prvý s mikinou The Rolling Stones a predposledný.
Dúfam, že budete so všetkými spokojní! ;-)

My Workout - 4.5.

4. may 2013 at 19:24 | Chloé
Nechala som sa aj ja inšpirovať, niektorými blogérkami a aj ja som začala
s domácim "My Workout"! Myslím, že mi pomôže aj to! ;) Našla som do mobilu
skvelú aplikáciu, v ktorej máte rozdelené rôzne fázy cvičenia a dané cvičenia,
ktoré máte za určený čas zvládnuť, plus ešte aj ukážky.
Ja som začala s veľmi malým časom - 7 minút, ktorý budem mať do budúcej
nedele. Potom pôjdem na 15, 20, 30 a 40 minút. Už sa veľmi teším na pokroky
a samozrejme, že vám ich sem budem písať do novo otvorenej
rubriky - My Workout Diary 2013! :)

Rody a členy

4. may 2013 at 15:08 | Chloé

Rody a členy

Rod
- na rozdiel od slovenčiny, francúzština má len dva rody:
mužský rod a ženský rod.

Člen
- členy sú neoddeliteľnou súčasťou podstatných mien. Rozlišujeme určité
a neurčité členy, jednotné a množné číslo.

člen číslo mužský rod ženský rod
neurčitý jednotné unune
množnédesdes
určitýjednotnéle/l´
la/l´
množné lesles

Ak sa podstatné meno začína na samohlásku alebo nemé h, určitý člen má
pre obidva rody tvar (l s apostrofom): l´ami, l´hôtel, l´école.

Použitie:
a) neurčitý člen sa používa vždy pri zatiaľ neurčených, neznámych podstatných
menách, napr. po výraze c´est - to je (nejaký/nejaká...)
Je cherche un livre. - Hľadám knihu.
C´est un Français. - To je (nejaký) Francúz.

b) určitý člen sa používa pri podstatnom mene, ktoré je spresnené kontextom
alebo situáciou a pri všeobecne chápanom podstatnom mene, napr. po slovese
aimer
Je ferme la porte. - Zatváram dvere.
C´est ami de Christophe. - To je Christophov priateľ.

c) člen sa vynecháva pri vyjadrení povolania alebo národnosti v nerozvitom
mennom prísudku, napr. po slovese être.
Il est médecin, elle est italienne. - On je lekár, ona je Talianka.
Vous êtes le professeur de ce lycée? - Ste profesorom tohto gymnázia?


Beautiful for a few minutes...

3. may 2013 at 22:52 | Chloé
Mám tu pre vás zopár typov, ako sa behom pár minút stať krásnou
a neodolateľnou! V článku nájdete typy na telo, vlasy a celkový make-up!
Tak šup-šup, rýchlo to všetko odskúšať... :)
Ponáhľate sa a chcete mať rýchlo pekné pazúriky? Žiadny strach!
Nalakujte si nechty rýchloschnúcim lakom od Miss Sporty alebo si len
nalepte nálepky na necht od Sephory... Je to tak jednoduché!

Outfits For a Rainy Day!

3. may 2013 at 14:55 | Chloé
Chcela som napísať na novú tému týždňa, ale vidím, že je stále rovnaká, takže
si tému môžeme vybrať sami. Rozhodla som sa, že vám urobím zopár outfitov
na upršaný deň, keďže v posledných dňoch sú dobre lejaky a u nás aj práve teraz
jeden prebieha. Je to hrozné... Dneska som prišla do školy od kolien dole totálne
celá mokrá. -_- No okej, dosť o mne, poďme na tie uý spomínané "outfits"! ;-)